32 DE ANI DE ACTIVITATE
NR. 1 IN JUD. TIMIS
PESTE 8.000 DE CLIENTI
CALITATE GARANTATA
CERTIFICARE ISO 9001, 14001
AUTORIZAT ANRE
TEL/FAX
(0040) 0752199075
Bine ati venit!
 

REGULI DE EXECUTIE A INSTALATIILOR

 
Reguli de executie a instalatiilor

1.1 Toate instalaţiile interioare se vor monta numai pe baza proiectului de execuţie şi documentaţiilor tehnice aferente. Toate lucrările interioare vor fi executate numai de personal autorizat şi instruit pe linie de protecţie a muncii.

1.2 Se interzice executarea lucrărilor improvizate sau necuprinse în proiectul de execuţie. Eventualele modificări sau abateri de la proiectele stabilite iniţial se pot face numai cu aprobarea proiectantului.

1.3 Toate instalaţiile interioare trebuie sa fie omologate, interzicându-se înlocuirea lor cu altele, indiferent de calitatea sau performanţa acestora.

1.4 La amplasarea grupurilor termice se vor respecta cu stricteţe spaţiile impuse de caracteristicile dimensionale şi cerinţele impuse de normele ISCIR şi reglementările de prevenire a incendiilor, specifice instalaţiilor termice alimentate cu combustibil gazos.

1.5 Înaintea punerii in funcţiune a grupului termic, se vor face verificări şi impune ca: robinetul de gaz al arzătorului şi racordurile respective să fie etanşe, în conformitate cu reglementările in vigoare, iar conexiunile electrice şi legarea la pământ să fie executate corect.

1 6 Conductele reţelelor de gaz metan vor fi montate pe pereţi prin fixarea acestora cu brăţări, fără a fi expuse loviturilor, trepidaţiilor, agenţilor corozivi etc. Trecerea prin pereţi sau planşee, se va face prin tuburi de protecţie.

1.7 Înainte de punerea in funcţiune, conductele sistemelor de distribuţie şi instalaţiile de utilizare a gazelor naturale se vor supune la verificări de recepţie privind etanşeitatea, iar rezultatele obţinute se vor consemna într-un proces –verbal.

1.8 În instalaţiile de utilizare a gazelor naturale nu se vor monta decât arzătoare şi aparate de utilizare standardizate sau omologate potrivit prevederilor în vigoare.

1.9 Se interzice modificarea instalaţiilor de gaz existente fără avizul societăţii deţinătoare, precum şi utilizarea gazelor naturale în alte scopuri decât cele pentru care au fost aprobate.

1.10 Executarea şi exploatarea instalaţiilor electrice se va face numai de către electricieni calificaţi, corespunzător lucrărilor ce se executa, autorizaţi şi instruiţi pentru lucrul respectiv.

1.11 Este interzisă folosirea instalaţiilor şi echipamentelor improvizate sau necorespunzătoare. Instalaţiile provizorii vor îndeplini aceleaşi condiţii de protecţie împotriva accidentelor tehnice sau de munca, ca şi instalaţiile definitive.

1.12 Mijloacele şi echipamentele de protecţie (scule, instrumente, aparate şi dispozitive mobile, mănuşi şi cizme electroizolante etc.), vor fi corespunzătoare diferitelor lucrări, care se execută, asigurând protecţia personalului de executie.

1.13 Lucrările la instalaţii tehnico-sanitare se vor executa numai de către persoane care cunosc precis sistemul de alimentare cu apă (potabila si industriala), canalizare, încălzire, racorduri etc., în vederea evitării erorilor de manevra, inversarea distribuţiei circuitelor etc.

1.14 Prelucrarea ţevilor şi a prefabricatelor din material plastic (tăiere, îndoire, fasonare etc.) se va face la sol sau pe pardoseală, interzicându-se executarea acestor operaţii pe schelele de montaj, cu excepţia ajustării racordurilor între conducte în vederea definitivării poziţiilor de montaj.

1.15 Se interzice utilizarea lămpilor de benzină defecte sau în locuri cu substanţe şi materiale combustibile, fără luarea masurilor de prevenire a incendiilor. Lucrătorul nu trebuie să aibă hainele murdare cu substanţe grase şi să evite îndreptarea flăcării spre haine sau corp.

1.16 Vanele şi aparatele de măsura şi control vor fi astfel amplasate încât deservirea, controlul, citirea sau repararea lor să fie uşor accesibila.

1.17 În locurile de muncă unde, datorita proceselor tehnologice se degajă noxe, se vor monta ventilatoare care sa asigure evacuarea substanţelor toxice, introducerea aerului proaspăt sau aspirarea şi captarea pulberilor din încăperi. Dotarea cu instalaţii de ventilaţie se va face în raport cu prevederile impuse de proiectant.

 
 
ABONARE
NEWSLETTER
© Copyright 2024 Instgat Srl. Toate drepturile rezervate