32 DE ANI DE ACTIVITATE
NR. 1 IN JUD. TIMIS
PESTE 8.000 DE CLIENTI
CALITATE GARANTATA
CERTIFICARE ISO 9001, 14001
AUTORIZAT ANRE
TEL/FAX
(0040) 0752199075
Bine ati venit!
 

APARATE NECESARE PENTRU INSTALATII DE GAZE NATURALE

 
Aparate necesare pentru instalatii de gaze naturale

2.1 Utilizarea gazelor naturale este admisă numai în încăperi în care nu există pericol de:

  • incendiu prin aprinderea materialelor şi elementelor combustibile, datorita radiaţiei termice directe ori a transferului de căldura prin convenţie sau conducţie;

  • explozie a materialelor aflate în interior;

  • intoxicare sau asfixiere a utilizatorului, cu gaze de ardere.

2.2 Condiţiile tehnice pentru funcţionarea în siguranţă a instalaţiilor interioare de utilizare a gazelor naturale combustibile:

a – volumul interior minim al încăperilor

18,0 m³, pentru încăperi curente;

7,5 m³, pentru bucătării şi oficii din construcţii noi;

b – asigurarea aerului necesar arderii;

c – ventilare naturală sau mecanică;

d – evacuarea totală a gazelor de ardere, în exterior, deasupra acoperişului;

e – suprafeţe vitrate.

2.3 Toate încăperile în care se montează aparate de utilizare a gazelor naturale, se prevăd cu suprafeţe vitrate, sub forma de ferestre, luminatoare cu geamuri uşoare, uşi cu geam sau goluri, toate la exterior, cu suprafaţa minimă totala de:

  • 0.03 m² pe m³ de volum net de încăpere, în cazul construcţiilor de beton armat;

  • 0.05 m² pe m³ de volum net de încăpere, în cazul construcţiilor din zidărie.

2.4 Suprafaţa vitrată se stabileşte prin considerarea golului în zidărie, în care se afla montat tocul ferestrelor, luminatoarelor etc.

2.5 Volumul net al încăperii se stabileşte prin considerarea volumului interior total al încăperii din care se scade volumul cazanelor sau altor elemente de instalaţii sau de construcţii existente în încăpere, în care nu se pot acumula gaze.

2.6 În cazul în care se prevăd detectoare automate de gaze cu limita inferioară de sensibilitate 2%, care acţionează asupra robinetului de închidere al conductei de alimentare cu gaze al arzătoarelor (robinet situat în afara încăperii) suprafaţa vitrata reduce pana la 0.02 m² pe m³ de volum net de încăpere.

2.7 În încăperi cu volum mai mic decât cel prevăzut mai sus, sunt admise numai aparate de utilizare legate la coş, cu următoarele condiţii:

  • accesul aerului necesar arderii şi aprinderea aparatelor de utilizare, să se facă din exteriorul încăperii (coridor, vestibul etc.) sau direct din exteriorul clădirii;

  • folosirea unor aparate de utilizare cu aprindere din exteriorul clădirii, asigurate împotriva stingerii prin blocarea admisiei gazului în cazul stingerii flăcării, fie prin construcţia aparatului, fie prin dispozitive de protecţie.

2.8 Pentru încălzirea de apartament, cazanul se montează în bucătărie, vestibul, debara, la subsol sau la alt nivel unde nu blochează calea de evacuare a persoanelor, cu respectarea tuturor condiţiilor sus menţionate.

2.9 În încăperi cu volum mai mic de 18 m³ şi în băi, indiferent de volumul lor, nu sunt admise:

  • aparate de utilizare pentru prepararea instantanee a apei calde de consum;

  • aparate de utilizare pentru încălzire centrala sau locala, prevăzute cu arzător atmosferic si rupere de tiraj, chiar daca au termostat de cos.

2.10 Fac excepţie aparatele de utilizare care au agrement tehnic pentru funcţionare în alte condiţii, la care prin tubulatura etanşă se asigura accesul din exterior al aerului necesar arderii şi evacuarea în exterior a gazelor de ardere.

2.10 Debitul total al aparatelor cu flacără liberă care se pot instala într-o încăpere trebuie să satisfacă condiţia: 15 m³ volum interior de încăpere, pentru fiecare m³ N/h debit instalat de gaze naturale.

 
 
ABONARE
NEWSLETTER
© Copyright 2024 Instgat Srl. Toate drepturile rezervate