32 DE ANI DE ACTIVITATE
NR. 1 IN JUD. TIMIS
PESTE 8.000 DE CLIENTI
CALITATE GARANTATA
CERTIFICARE ISO 9001, 14001
AUTORIZAT ANRE
TEL/FAX
(0040) 0752199075
Bine ati venit!
 

EVACUAREA GAZELOR DE ARDERE PENTRU INSTALATII DE GAZE NATURALE

 
Evacuarea gazelor de ardere pentru instalatii de gaze naturale

3.1 Gazele de ardere formate din arderea combustibilului sunt evacuate în atmosferă pe circuitul focar-canal de fum-coş. Pentru centralele termice de preparat apa caldă şi abur de presiune joasă, evacuarea gazelor de ardere se face de obicei prin tiraj natural şi numai în cazuri excepţionale prin tiraj forţat.

3.2 La centralele termice cu puteri termice mici şi mijlocii, amplasate în subsolul clădirilor, evacuarea gazelor arse se face pe traseul canal-coş de fum.

3.3 Coşul de fum se construieşte în interiorul sau exteriorul clădirii.

3.4 Dacă se prevăd clădiri absolut independente pentru centrale termice, coşul se construieşte la distanţă de clădire pe fundaţie independentă, astfel încât tasările inegale ale terenului să nu prejudicieze construcţia.

3.5 Forma secţiunii de trecere a gazelor de ardere poate fi circulara, pătrata sau dreptunghiulară. În cazul în care secţiunea este dreptunghiulară, se impune ca raportul laturilor a/b = 0,7.

3.6 Se pot folosi şi coşuri de fum metalice, numai la centralele termice din construcţii independente, cu precădere la centralele termice provizorii.

3.7 Coşurile de fum înglobate în construcţie nu trebuie să aibă pereţi comuni cu încăperile principale, cu cămările sau camerele frigorifice. De asemenea, coşurile de fum din interiorul clădirilor se vor amplasa astfel încât nici una dintre laturile lor să nu fie inclusă în vreun perete exterior al clădirii. Daca soluţia nu este posibilă, se vor lua măsuri constructive pentru evitarea apariţiei condensului.

3.8 Înălţimea coşului de fum se va stabili pe bază de calcul, ţinând seama de necesităţile funcţionale ale cazanelor, de prevederile normelor în vigoare cu privire la concentraţiile limită de noxe admisibile în zonă, precum şi de situaţia clădirilor din zonă (amplasarea în raport cu direcţia vântului dominant, distanţa faţă de centrala termică, regimul de înălţime al clădirilor). La centralele termice funcţionând cu combustibil solid se va analiza necesitatea prevederii de dispozitive de reţinere, pentru a nu se depăşi concentraţia admisibilă de impurităţi în zona învecinată.

3.9 Coşul de fum va depăşi cu minimum 500 mm coama acoperişului, respectiv parapetul terasei clădirii în care se află. Daca terasa nu are parapet, coşul de fum va depăşi terasa cu minimum 1000 mm.

3.10 Coşurile de fum se execută şi se izolează termic faţă de elementele construcţiei, conform prevederilor STAS 6793 şi ale celorlalte prescripţii tehnice care reglementează acest domeniu, astfel încât să nu conducă la incendierea părţilor combustibile sau la reducerea rezistenţei celor incombustibile.

3.11 În cazul tirajului natural se admite racordarea mai multor cazane la acelaşi cos de fum necompartimentat, cu condiţia ca secţiunea utilă să nu depăşească 2 m². când secţiunea rezultă mai mare de 2 m² se va recurge la compartimentarea coşului, de regulă pe toată înălţimea lui, prevăzându-se canale de fum orizontale separate pentru fiecare compartiment al coşului. Numai în cazul imposibilităţii realizării unui coş cu două compartimente se admite prevederea a două coşuri separate.

3.12 Coşurile de fum din interiorul clădirilor se vor şamota pe ˜10 m din înălţimea lor: pe restul înălţimii se vor căptuşi cu cărămidă obişnuită, astfel încât secţiunea interioara a coşurilor să rămână constantă, dar fără să se împiedice dilatarea liberă a căptuşelii de şamotă.

3.13 Căptuşirea interioară a coşului cu zidărie din cărămidă refractară este necesară pentru temperaturi ale gazelor arse care depăşesc 100°C. Pentru temperaturi pana la 200°C, căptuşirea poate fi făcută numai pe 1/3 din înălţimea coşului, iar pentru temperaturi până la 300°C pe 1/2 din înălţime. Între zidăria refractara şi cea de rezistenţa se lăsa un gol de dilatare de ˜50 mm. Dacă temperatura gazelor depăşeşte 300°C, căptuşirea se face pe întreaga înălţime a coşului, iar golul de dilatare de 60-150 mm se umple cu diatomit, zgură sau nisip.

3.14 Coşurile metalice pentru tiraj natural se izolează termic la exterior cu pâslă din vata minerală, protejată contra intemperiilor cu o îmbrăcăminte din tabla subţire.

3.15 Tirajul forţat se va prevedea în cazurile în care: tipul cazanului impune aceasta; căldura gazelor de ardere este recuperata (ex.: pentru încălzirea aerului de combustibil); condiţii particulare impun coşului de fum o înălţime mai mică decât cea minimă necesară pentru funcţionarea prin tiraj natural (ex.: vecinătatea unui aeroport, obligativitatea înglobării coşului de fum într-o clădire; caracterul provizoriu al centralei termice, amplasarea ei într-un ansamblu arhitectonic care nu permite coşuri înalte etc.).

 
 
ABONARE
NEWSLETTER
© Copyright 2024 Instgat Srl. Toate drepturile rezervate