32 DE ANI DE ACTIVITATE
NR. 1 IN JUD. TIMIS
PESTE 8.000 DE CLIENTI
CALITATE GARANTATA
CERTIFICARE ISO 9001, 14001
AUTORIZAT ANRE
TEL/FAX
(0040) 0752199075
Bine ati venit!
 

ALEGEREA TRASEELOR PENTRU RETELE SI BRANSAMENTE GAZE NATURALE

 
Alegerea traseelor pentru retele si bransamente gaze naturale

1.1. Traseele reţelelor de distribuţie şi instalaţiilor exterioare vor fi pe cât posibil, rectilinii. La stabilirea traseelor se acordă prioritate asigurării condiţiilor de siguranţă.

1.2. Conductele reţelelor de distribuţie în mediul urban se montează subteran. În cazul în care nu există condiţii de montare subterană, conductele reţelelor de distribuţie în mediul urban se pot monta suprateran conform condiţiilor din certificatul de urbanism.

1.3 Conductele instalaţiilor exterioare se montează de preferinţă suprateran. Conductele supraterane se pot monta, în funcţie de cerinţele locale, la înălţimi variind de la 0,5 m până la 6,0 m de la suprafaţa solului, pe:

- pereţii exteriori ai clădirilor din cărămidă sau beton;

- garduri stabile din cărămidă sau beton;

- stâlpi metalici sau din beton şi estacade.

1.4 Pe pereţii clădirilor cu pericol de incendiu, din categoria A sau B, se admite numai montarea instalaţiei proprii de alimentare cu gaze naturale.

1.5. Prezenţa conductelor subterane se marchează pe construcţii sau pe stâlpii din vecinătate, prin inscripţii sau plăcuţe indicatoare, de către executant.

1.6 Intrarea în clădiri a conductelor subterane (branşamente şi racorduri) se realizează suprateran, după ieşirea conductelor la suprafaţa solului, prin traversarea peretelui exterior al clădirilor la o înălţime convenabilă.

1.7 Este interzisă intrarea instalaţiei exterioare în pardoseala sau sub pardoseala clădirilor.

1.8 În cazuri excepţionale, pentru clădiri deosebite, când nu se poate realiza soluţia supraterană, intrarea conductelor în clădiri se realizează prin intermediul unui cămin de aerisire în care se montează robinetul de branşament sau de incendiu, după caz. Robinetul respectiv va fi cu tija înaltă pentru ca manevrarea să se poată face de la suprafaţa solului, iar căminul va fi acoperit cu grătar şi va avea asigurată evacuarea permanentă a apelor infiltrate.

1.9 În localităţi, conductele subterane de distribuţie se pozează numai în domeniul public, pe trasee mai puţin aglomerate cu instalaţii subterane, ţinând seama de următoarea ordine de preferinţă:

* zone verzi;

* trotuare;

* alei pietonale;

* carosabil.

1.10 Se evită terenurile cu nivel ridicat al apelor subterane şi cele cu acţiuni puternic corosive.

1.11 Pentru cazuri deosebite în care nu este posibilă evitarea amplasării în terenurile sus menţionate, se prevăd măsuri de protecţie, elaborate de specialişti în domeniu, în conformitate cu reglementările tehnice de specialitate.

 

Distanţele minime între conductele metalice de gaze şi alte instalaţii, construcţii sau obstacole subterane

Nr. crt.

Instalaţia, construcţia sau obstacolul

Distanţa min. în m. de la conducta de gaz de:

p.j.

p.r.

p.m.

1.

Clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri, susceptibile de a fi construite

2

2

3

2.

Clădiri fără subsoluri

1,5

1,5

2

3.

Canale pentru reţele termice, canale pentru instalaţii telefonice

1,5

1,5

2

4.

Conducte de canalizare

1

1

1,5

5.

Conducte de apă, cabluri de forţă, cabluri telefonice montate direct în sol sau căminele acestor instalaţii

 

0,6

 

6.

Cămine pentru reţele termice, telefonice şi canalizare, staţii sau cămine subterane în construcţii independente

 

1

 

7.

Linii de tramvai (până la şina cea mai apropiată)

 

1,2

 

8.

Copaci

 

1,5

 

9.

Stâlpi

 

0,5

 

10.

Linii de cale ferată exclusiv cele din staţii, triaje şi incinte industriale – în rambleu – în debleu, la nivelul terenului

 

2* 5,5**

 

NOTĂ: Distanţele exprimate în m, se măsoară în proiecţia orizontală între limitele exterioare ale conductelor sau construcţiilor.

*) De la piciorul taluzului

**) Din axul liniei de cale ferată


 

 
 
ABONARE
NEWSLETTER
© Copyright 2024 Instgat Srl. Toate drepturile rezervate