32 DE ANI DE ACTIVITATE
NR. 1 IN JUD. TIMIS
PESTE 8.000 DE CLIENTI
CALITATE GARANTATA
CERTIFICARE ISO 9001, 14001
AUTORIZAT ANRE
TEL/FAX
(0040) 0752199075
Bine ati venit!
 

CONDITII DE MONTAJ PENTRU RETELE SI BRANSAMENTE GAZE NATURALE

 
Conditii de montaj pentru retele si bransamente gaze naturale

3.1. Distanţa minimă, măsurată în proiecţie orizontală sau pe verticală între conductele subterane de gaze naturale şi alte instalaţii, construcţii sau obstacole subterane, este cea indicată în tabelul 6.

3.2. Distanţa între conductele de gaze naturale şi liniile de cale ferată în staţii, triaje şi incinte industriale se stabileşte cu acordul deţinătorilor acestora.

3.3. Când respectarea distanţelor indicate în tabelul 6 nu este posibilă, acestea pot fi reduse cu 20%, pentru poziţiile 1-6, cu condiţia ca pe porţiunea în cauză să se prevadă:

* ţeavă trasă;

* izolaţie anticorosivă foarte întărită;

* controlul nedistructiv al tuturor sudurilor;

* montarea ţevii în tub de protecţie;

* răsuflători sau cămine de evacuare în atmosferă a eventualelor scăpări de gaze.

3.4. Se evită montarea a două conducte subterane de gaze naturale pe trasee paralele la distanţă mai mică de 0,5 m; conducta de presiune mai mică se pozează spre clădiri.

3.5. Este interzisă montarea conductelor în următoarele cazuri:

* terenuri supuse unor puternice acţiuni dinamice (alunecări, erodări, tasări etc.)˝

* sub construcţii de orice categorie;

* tunele şi galerii;

* canale de orice categorie având comunicaţie directă cu clădiri;

* la nivel inferior fundaţiei clădirilor învecinate, la distanţe sub 2 m;

* sub linii de tramvai sau cale ferată, paralel cu acestea de la o distanţă mai mică decât cea prevăzută în tabelul 6.

3.6. Conductele montate în zona de influenţă a căilor ferate electrificate se protejează împotriva tensiunilor induse, conform reglementărilor tehnice de specialitate.

3.7. Ramificaţiile reţelelor subterane se prevăd, de regulă, cu robinete de închidere.

3.8 În funcţie de conţinutul de impurităţi al gazelor, în puncte convenabil alese ale reţelelor de distribuţie şi instalaţiilor exterioare, la cererea filialei de distribuţie a gazelor naturale, se montează, după caz:

* separatoare de lichide;

* refulatoare, prevăzute cu câte 2 robinete.

3.9. Robinetele, îmbinările cu flanşe, dispozitivele de dilatare montate subteran, se prevăd în cămine de vizitare.

3.10 Piesele electroizolante subterane, se montează înglobate în cutii cu bitum.

3.11. Capacul căminului de vizitare se montează deasupra axului vertical al robinetului şi se prevede cu găuri de ventilare.

3.12 În cazul mai multor robinete montate în acelaşi cămin, deasupra robinetelor care nu se găsesc sub capacul căminului se montează răsuflători cu capac pe axul vertical al acestora.

3.13. La conductele montate aerian, susţinerea se realizează, de regulă, cu suporturi tip pentru instalaţii, iar preluarea dilatării se realizează prin schimbări de direcţie sau prin compensatoare de dilatare standardizate.

 
 
ABONARE
NEWSLETTER
© Copyright 2024 Instgat Srl. Toate drepturile rezervate