32 DE ANI DE ACTIVITATE
NR. 1 IN JUD. TIMIS
PESTE 8.000 DE CLIENTI
CALITATE GARANTATA
CERTIFICARE ISO 9001, 14001
AUTORIZAT ANRE
TEL/FAX
(0040) 0752199075
Bine ati venit!
 

INTERSECTII CU ALTE INSTALATII SI CONSTRUCTII

 
Intersectii cu alte instalatii si constructii

4.1 Intersecţia traseului conductelor de gaze naturale cu traseul altor instalaţii subterane sau aeriene se va face cu avizul unităţilor deţinătoare, de regulă:

* perpendicular pe axul instalaţiei sau lucrării traversate;

* la cel puţin 200 mm deasupra celorlalte instalaţii.

4.2 În cazuri excepţionale se admit traversări sub alt unghi, dar nu mai mic de 60° .

4.3 Alte instalaţii subterane, care se vor realiza ulterior conductei de gaze naturale şi vor intersecta traseul acesteia, se montează cel puţin la distanţa minimă admisă, cu avizul unităţii de distribuţie a gazelor naturale.

4.4. Conductele de gaze naturale nu trec prin cămine, canale sau alte instalaţii şi construcţii subterane.

4.5. În cazul în care respectarea condiţiilor prevăzute în art. 4.3 şi 4.4 nu este posibilă, conducta de gaze naturale se introduce în tub de protecţie.

4.6 Subtraversarea liniilor de tramvai şi de cale ferată se face subteran, în tub de protecţie, la adâncimea de minim 1,50 m de la talpa căii de rulare la generatoarea superioară a tubului de protecţie a conductei de gaze naturale.

4.7 Tuburile de protecţie depăşesc în ambele părţi limitele instalaţiei sau construcţiei traversate cu cel puţin:

* 1,00 m în cazul canalizaţiilor telefonice, canalelor de ape uzate, galeriilor edilitare şi a altora de acest gen;

* 0,50 m în cazul conductelor care transportă fluide sub presiune, cablurilor electrice şi a altora de acest gen.

4.8. Traversarea căilor ferate, autostrăzilor şi cursurilor de apă, se face subteran sau aerian, în funcţie de condiţiile locale.

4.9 Traversările se prevăd cu robinete de trecere, care să permită scoaterea din funcţiune a conductei de gaze naturale:

* în ambele părţi ale traversării, pentru reţelele inelare;

* înainte de traversare, pentru reţelele arborescente.

4.10 Traversările aeriene ale căilor de circulaţie de pe teritoriul unităţilor industriale se fac la înălţimi stabilite în funcţie de gabaritul vehiculelor utilizate, dar nu mai mici de 5 m de la generatoarea inferioară sau dispozitivul de susţinere a conductei până la nivelul carosabilului.

4.11 Proiectarea şi executarea traversării căilor de comunicaţii, se face în conformitate cu prevederile STAS.

 
 
ABONARE
NEWSLETTER
© Copyright 2024 Instgat Srl. Toate drepturile rezervate