32 DE ANI DE ACTIVITATE
NR. 1 IN JUD. TIMIS
PESTE 8.000 DE CLIENTI
CALITATE GARANTATA
CERTIFICARE ISO 9001, 14001
AUTORIZAT ANRE
TEL/FAX
(0040) 0752199075
Bine ati venit!
 

BRANSAMENTE SI RACORDURI PENTRU INSTALATII DE GAZE NATURALE

 
Bransamente si racorduri pentru instalatii de gaze naturale

5.1 Clădirile pot fi alimentate cu gaze naturale numai din conducta de distribuţie situată pe strada din dreptul imobilelor respective, indiferent spre ce faţadă se află conducta.

5.2 Imobilele situate la intersecţia străzilor pot fi alimentate cu gaze naturale din conducta situată pe oricare din străzile respective.

5.3 În situaţia străzilor sau drumurilor cu lăţime mai mare de 12 m, poziţia de amplasare a reţelelor de alimentare cu gaze se stabileşte împreună cu unitatea de distribuţie a gazelor naturale.

5.4 Fiecare clădire civilă, sau grup de clădiri situate pe aceeaşi proprietate (incintă), pot fi alimentate printr-un singur branşament, indiferent de numărul străzilor cu care se mărgineşte.

5.5 Alimentarea consumatorilor se face prin:

* branşament separat pentru fiecare imobil;

* branşament comun pentru cel mult două imobile vecine, cu acordul furnizorului, în următoarele cazuri:

a. – imobilele sunt situate pe aceeaşi stradă şi au curţile alăturate;

b. – imobilele nu sunt situate pe aceeaşi stradă dar fac parte dintr-un singur corp de clădire, au curte comună şi o intrare comună pe strada care are conducta de distribuţie

c. – sunt îndeplinite următoarele condiţii tehnice:

* branşamentul comun poate asigura debitul total şi presiunea;

* regulatorul de presiune este corespunzător pentru debitul total;

* instalaţia exterioară de utilizare se poate executa aparent, cu posibilităţi de acces rapid la robinetele de incendiu.

5.6 Costurile pentru realizarea branşamentului comun se repartizează proporţional cu debitele de gaze aprobate şi instalate.

5.7 Consumatorii industriali, blocurile de locuinţe cu mai multe scări şi obiectivele social culturale pot fi alimentate prin mai multe branşamente cu condiţia ca instalaţiile de utilizare să nu se interconecteze.

5.8 Soluţia de alimentare prin mai multe branşamente se stabileşte de proiectant, cu acordul unităţii de distribuţie, în funcţie de situaţia locală.

5.9 În localităţile şi ansamblurile urbane în care reţeaua de distribuţie nu urmăreşte reţeaua stradală, alimentarea imobilelor se face prin branşamente la conducta cea mai apropiată, cu respectarea condiţiilor de mai sus.

5.10 Traseul branşamentului sau racordului se realizează:

* perpendicular pe conducta la care se leagă, cu excepţia unor cazuri obligate, la care unghiul nu va fi mai mic de 60° ;

* cu pantă către conducta la care se racordează.

5.11 Nu se admite branşament pe traseu în lungul străzii.

5.12 Branşamentul se pozează, până la limita de proprietate a consumatorului. În cazul prezenţei unei împrejmuiri, dacă este posibil, conducta subtraversează împrejmuirea, iar răsuflătoarea se montează în trotuarul public.

5.13 La capătul branşamentului din reţeaua de presiune redusă, se montează:

* două robinete de trecere, în poziţie orizontală;

* o piesă electroizolantă, între robinetele de trecere;

* un dispozitiv de colectare a impurităţilor, după robinetele de trecere;

* regulator de presiune, după caz se pot monta până la patru regulatoare legate în paralel.

5.14 La branşamentele ramificate se montează şi câte un robinet pe fiecare ramificaţie, înainte de intrarea în clădire.

5.15 La capătul branşamentului din reţeaua de presiune joasă, se montează:

* un robinet de trecere, în poziţie orizontală;

* o piesă electroizolantă după robinetul de trecere;

* un dispozitiv de colectare a impurităţilor, după piesa electroizolantă;

5.16 În instalaţiile de utilizare, fiecare clădire civilă sau hală industrială se alimentează cu gaze naturale din instalaţia exterioară:

* printr-un singur racord;

* prin două racorduri, numai în cazul halelor industriale mari cu puncte de consum concentrate la capete, dar fără interconectarea instalaţiilor interioare.

5.17 La capătul conductei de racordare se montează la exterior, în loc uşor accesibil, un robinet de incendiu marcat conform STAS 297.

5.18 În cazul în care distanţa între robinetul de la ieşirea din postul sau staţia de reglare şi poziţia pentru robinetul de incendiu este sub 5 m, se poate renunţa la robinetul de ieşire.

5.19. Robinetele de incendiu plasate la înălţimea de peste 2 m se prevăd cu scară metalică fixă de acces şi platformă de manevrare.

5.20. Amplasarea capătului de branşament sau a racordului se face în spaţii uşor accesibile.

5.21 Este interzisă intrarea conductei din firida de branşament sau de racord direct în interiorul construcţiei.

 
 
ABONARE
NEWSLETTER
© Copyright 2024 Instgat Srl. Toate drepturile rezervate