32 DE ANI DE ACTIVITATE
NR. 1 IN JUD. TIMIS
PESTE 8.000 DE CLIENTI
CALITATE GARANTATA
CERTIFICARE ISO 9001, 14001
AUTORIZAT ANRE
TEL/FAX
(0040) 0752199075
Bine ati venit!
 

VERIFICAREA EXECUTIEI INSTALATIILOR DE TERMOFICARE

 
Verificarea executiei instalatiilor de termoficare

Montajul si imbinarile conductelor si elementelor preizolate va fi verificat de catre reprezentantii ISCIR sau de personal autorizat ISCIR sin u scuteste intreprinderea de montaj de raspunderea pentru respectarea prevederilor prescriptiilor si a documentatiei de executie precum si pentru eventualele defecte aparute ulterior.

Verificarea sudurilor se face prin :
• Examinare exterioara
• Incercari distructive
• Examinari nedistructive
• Incercare la presiune hidraulica conform prescriptiilor ISCIR C10/1÷2/2003.

Daca beneficiarul solicita constructorului efectuarea de examinari nedistructive ale sudurilor ,acestea se vor executa in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR C10/1÷2/2003.care prin modul de interpretare a filmelor asigura sudurilor de calitate a III-a.Ca urmare privind conditiile de montare a conductelor executantul va lua cunostiinta din start de conditiile care sa-i permita sa inceapa operatiunile de montare a conductei In legatura cu aceasta problema executantul o este obligat sa aibe un om autorizat ISCIR in conformitate cu prescriptiile tehnice C10-2003 ,sa aiba autorizatia de executie in conformitate cu Anexa E din prescriptii.
•In conformitate cu prescriptiile tehnice ISCIR C10/1÷2/2003,se oblige sa aiba aprobat de organele teritoriale ISCIR procedeul de sudare omologat in conformitate cu prescriptiile tehnice CR7-2003.Procedeul omologat de sudare va tine seama de conditiile materiale prescrise de proiectele de executie.
•Sa elaboreze o fisa tehnologica proprie de montare a conductei ,cu respectarea obligatorie a prescriptiilor de executie date de proiectant.
•Executia sudurii in conformitate cu ISCIR C10/1÷2/2003 va fi facuta numai de sudori autorizati ISCIR conform cu prescriptiile tehnice ISCIR C9/1/2003..
•Analiza rezultatelor nedistructive se va efectua de cadre calificate si autorizate in conformitate cu prescriptiile tehnice CR 1-2003.

Sustinerea retelelor termice
Pentru sustinerea conductelor retelelor termice montate subteran in canal termic sau aerian se folosesc suporturi metalice care transmit elementelor de constructii eforturile primate.Suporturile conductelor retelelor termice sunt de tip mobil si de tip fix .Se folosesc suporturi conform detalilor tip de instalatii.Suporturile mobile permit deplasarea libera axiala a conductelor.
Suporturile fixe se amplaseaza astfel incat intre doua suporturi fixe consecutive sa existe un singur dispozitiv de compensare a dilatarii retelei.Ele se monteaza pe conducta de ducere in amonte iar pe conducta de intoarcere in aval armature de sectionare sau inchidere.

Distante intre suporturile mobile ale conductelor retelelor termice
Aceste distante sunt pentru agent termic cu temperatura maxima de 150ºC

Diametrul interioral conductei ( toli sau mm ) Distanta dintre doua suporturi mobile successive ( mm )
1 3
11/4 4
48÷58 4.5
64÷70 5
76÷82 5.8
88÷95 6
100÷125 6.5
130÷150 7

Suporturile fixe sunt elemente prin care se rigidizeaza conductele retelei termice.Elementele de constructii precum peretii si radierul canalelor termice,stalpii estacadelor si grinzile cladirilor industriale obligatoriu vor fi verificate daca au capacitatea de a prelua eforturile transmise de suporturi.
Suporturile fixe vor fi prevazute cu posibilitatea inlocuirii conductelor fara deteriorarea constructiei portante a suportului fix.


Probe care se efectueaza
Probele din timpul lucrarilor de montaj cat si dupa terminarea acestora se executa in conformitate cu prevederile “ Regulamentului privind receptia retelelor de termoficare Indicativ PE 221-1998,prescriptiilor ISCIR C10-2003 si cu legea nr 9/1980cu urmatoarele precizari :

• Proba de presiune hidraulica la rece
Se face inainte de executia izolarilor locale si de montarea armaturilor ,la presiunea de 1.5Pn dar nu mai mica de 9daN/c2 pentru conducte cu diametrul pana la 1000 mm.Conducta se va lasa sub presiune timp de 30 de minute dupa care odata cu scaderea presiunii la presiunea de lucru ,se va examina conducta si se vor ciocani cusaturile sudate cu un ciocan de 1.5kg..Conducta ramane la ceasta presiune minim 12 ore.Proba este corecta daca in timpul efectuarii ei presiunea de manometru nu scade,iar la imbinari nu apare umezeala.Daca in timpul probelor se constata defectiuni la suduri,acestea se vor remedia iar proba se va repeta.Rezultatele probelor se consemneaza intr-un process verbal.

• Verificarea partilor mecanice
Verificarea partilor mecanice aferente retelelor de termoficare se consemneaza intr-un proces verbal de constatare.Se verifica executarea partii mecanice conform proiectului.
Proba de presiune hidraulica la rece pentru verificarea etanseitatii se considera reusita daca pe durata ei pierderile de presiune nu depasesc 0.2daN/cm2.Pe durata probei instalatiile consumatorilor vor fi separate prin vane cu inchidere etansa sau prin flanse oarbe.

Spalarea
Operatiunea de spalare se executa in urmatoarele etape :
• Umplerea conductei se executa deschizandu-se toate aerisirile din tronsonul respectiv,astfel ca sa se realizeze pe toata suprafata interioara a conductei contactul cu apa.
• Dupa umplere se lasa conducta 24 de ore pentru ca apa sa inmoaie sis a descompuna bulgarii de pamant si impuritatile.
• Se lasa toata suprafata conductei in contact cu apa in permanenta noaptea dinaintea operatiunii de spalare ,se deschid vanele de purjare,astfel ca sa se scurga la canal o cantitate egala cu apa pe care o furnizeaza reteaua .Conducta ramane permanent plina si se realizeaza o reimprospatare a apei de suflare
• In timp ce o conducta este plina cu apa ,cealalta sub actiunea compresoarelor inmagazineaza aer comprimat pana la 5.3 kgf/cm2..In acest moment se deschide ventilul care sunteaza cele doua conducte si face imediat o purjare pana la caderea de presiune de 3 kgf/cm2.Se inchide vana de purjare si se asteapta ridicarea presiunii in ambele conducte pana la aceeasi presiune .Se repeta purjarea.Purjarea se continua fara ados de apa ;ultima operatiune de purjare se face numai cu aer comprimat pana la caderea totala de presiune.Din cauza volumelor de aer comprimat din ce in ce mai mari ,timpul de purjare se lungeste la fiecare operatiune.Se iau toate masurile de protectia muncii ,vitezele de evacuare crescand in masura in care cantitatea de aer comprimat creste.La ultima operatiune oamenii vor parasi zona jetului imediat dupa deschiderea vanelor.

Umplerea cu pamant a santurilor in care s-au montat conductele termice
In cazul retelelor termice alcatuite din conducte si alte elemente montate direct in pamant lucrarile de umplutura se fac astfel :
• Umplutura pe fundul santului sapat pentru aducerea radierului la cota indicata in proiect.
• Umplutura de nisip fin granulat spalat de rau maxim 20mm pentru protectia conductelor a carui grosime va depasi cu 15 cm generatoarea superioara a tubului de protectie.
• Umplutura de pamant in straturi compacte. Umplutura pe fundul santului sapat se compacteaza manual sau dupa caz mai rar mecanic si se adduce cota radierului la cota de fundare inainte de executarea patului de pozare a conductelor executat din nisip fin granulat.Materialul de umplutura trebuie sa fie din pamant fara impuritati grosiere cum ar fi bolovani,caramizi,peturi,resturi de teava,peturi,etc.La executarea umpluturilor pentru corectarea radierului se indeparteaza stratul de pamant impurificat de gunoaie care pot apare pe fundul sapaturii in timpul lucrarii.In caz ca este necesar se aduce pamant dintr-o sursa apropiata. Daca nu exista spatiu de depozitare pe marginea sapaturii pamantul rezultat se evacueaza in intregime in deposit ,urmand sa fie readus la lucrare pentru umplutura.Realizarea stratului de nisip pentru protectia conductelor se face cu nisip fin granulat cu grosimea stratului de 15cm peste generatoarea superioara a tubului de protectie.Inaintea realizarii acestui strat se scot din sant bolovanii,caramizile si resturile vegetale.Umpluturile de nisip se fac manual prin imprastiere cu lopata in straturi de 15cm,darn u inainte ca, coturile lirelor sa fi fost protejate cu perne de dilatare realizate din spuma poliuretanica.Straturile de umplutura de nisip se compacteaza cu maiul mecanizat sau manual pe toata grosimea lor ,iar gradul de compactare va fi de 95%.Acest strat este executat dupa efectuarea probelor hidraulice la rece si a celor de dilatare si dupa executarea

lucrarilor de izolare si fixare a punctelor fixe in profile metalice inglobate in blocuri de beton armat.Umplutura de pamant peste stratul protector de nisip se face manual prin imprastierea pamantului cu lopata in straturi de 30cm grosime,compactate cu maiul manual sau mecanic.Dupa realizarea umpluturii in doua straturi se folosesc utilaje pentru imprastierea si compactarea pamantului.

Analiza calitativa a aspectelor de siguranta
Posibilitati de avarie prezumate ca urmare a experientei unor instalatii similare sunt urmatoarele :
• Cedarea unor suduri a conductelor de apa calda sau fierbinte.
• Avarierea unor armaturi
• Cedarea unor elemente de constructii ( chituci ,stalpi sau console )

Pentru prevenirea unor asemenea accidente se vor lua urmatoarele masuri in cadrul proiectarii :
• Calculul mecanic al conductelor se va face conform Instructiunilor pentru calculul mecanic si hidraulic al conductelor de abur si apa fierbinte pentru retelele de termoficare aprobate cu ord.MEE 1055/1968.
Pentru tevile trase se va utiliza un coeficient de siguranta global Cr = 3.75.
Toate punctele fixe se prevad la distante care nu depasesc limitele impuse ,prin rezultatele calculelor care stau la baza instructiunilor de mai sus.
Toate armaturile au fost prevazuet pentru Pn 10kgf/cm2 cu obligatia incercarii la bancul de proba,inainte de montare.
Elementele de rezistenta subterana se calculeaza la un vehicol greu .
Fundatiile se calculeaza la presiunea admisibila conform studiilor geotehnice din zona.In vederea asigurarii conditiilor care sa permita interventia rapida in cazul unor avarii s-au luat urmatoarele masuri :
• Corelarea intre specialisti in vederea atingerii conditiilor de siguranta necesare
• Dimensionarea elementelor de constructii respective puncte fixe se efectueaza pe baza elementelor de tema transmise de catre proiectantul partitermo-mecanice.
• Calculele de stabilire a fortelor care actioneaza asupra partilor constructive au fost de asemenea elaborate conform Instructiunilor pentru calculul mechanic si hidraulic a conductelor de apa calda,fierbinte si abur pentru retele termice .

Borderoul probelor efectuate inainte de intrare in exploatare a obiectivului
In timpul executiei si inainte de intrarea in exploatare a obiectivului se prevad urmatoarele probe :
• Proba de presiune la rece
• Proba de etanseitate la cald
• Proba de receptie de 72 de ore
• Proba de stabilire a circulatiei

Rezultatele tuturor probelor se consemneaza intr-un process verbal semnat de executant cu beneficiarul.

Masurile luate pentru asigurarea exploatarii si intretinerii instalatiilor
In cadrul proiectului s-au luat masuri pentru asigurarea tuturor posibilitatilor de interventie in cadrul operatiunilor de intretinere si exploatare .
• Toate armaturile conductelor montate in canal au fost prevazute in canale vizitabile.
• La golirea canalelor si conductelor s-a realizat prin camine adiacente de golire racordate la retelele de canalizare din zona.

Documentele strict necesare care trebuie puse la dispozitia comisiei de receptie
Receptia retelelor termice se face in conformitate cu prevederile privind receptia si punerea in functiune a retelelor termice si in conformitate cu prevederile legii investitiilor.Scopul receptiei este de a asigura primirea de catre beneficiar in conditii de buna calitate a retelelor termice care prin verificarea realizarii lucrarilor de constructii-montaj in conformitate cu documentatiile tehnico-economice si cu prescriptiile tehnice in vigoare si indeplinirea conditiilor privind asigurarea durabilitatii ,functionalitatii,calitatii,sigurantei si economicitatii functionarii retelelor termice.Receptia retelelor termice se efectueaza in etape dupa cum urmeaza :

• Receptia preliminara a lucrarilor de constructii-montaj
• Receptia punerii in functiune
• Receptia finala a lucrarilor de constructii-montaj
• Receptia definitiva a retelelor de termoficare
Receptia preliminara
Receptia preliminara a lucrarilor de constructii-montaj se face pe tot parcursul realizarii obiectivului de investitii,pe masura terminarii obiectivelor sau partilor de obiecte ce pot functiona independent,dupa efectuarea verificarilor,incercarilor si probelor prevazute in Regulamentul privind punerea in functiune a retelelor termice care constau in principal din :
• Verificarea partii de constructii
• Verificarea partii de montaj conducte si izolatii termice
• Verificarea instalatiilor anexe.

Documentele pe care beneficiarul si executantul trebuie sa le prezinte comisiei de receptie in vederea receptiei preliminare sunt :
• Piesele scrise si desenate ale documentatiei tehnico-economice de executie,cu toate modificarile si completarile intervenite pe parcurs.
• Contractile de antrepriza ,actele aditionale la contracte si caietele de sarcini.
• Certificatele de calitate pentru materialele ,utilajele si echipamente.
• Procesele verbale incheiate pe parcursul executiei cu privire la verificarile,incercarile si probele efectuate in conformitate cu programul privind controlul calitatii la lucrarile de contructii - montaj ,inclusiv al lucrarilor ascunse.
• Procesele verbale definitive ale lucrarilor executate si documentele de plata intocmite in conformitate cu dispozitiile in vigoare.

Receptia provizorie
Receptia provizorie se face obligatoriu cu instalatia completa astfel incat sa fie posibila functionarea in conditiile proiectate.
Prin receptia provizorie a retelelor termice executantul ramane cu obligatia eventualelor completari si remedieri stabilite prin proces verbal de receptie provizorie .

Receptia punerii in functiune
Receptia punerii in functiune are drept scop verificarea indeplinirii conditiilor pentru exploatare normala in conditii de siguranta a retelelor termice ,astfel incat sa se asigure atingerea nivelului de indicatori prevazuti in documentatia tehnico-economica aprobata.
Receptia punerii in functiune trebuie sa fie executata numai dupa efectuarea receptiei preliminare a lucrarilor de constructii-montaj si dupa reusita probei complexe de 72 de ore cu agent in functiunea retelelor.In vedera receptiei punerii in functiune ,beneficiarul si executantul vor prezenta comisiei urmatoarele documente :
Autorizatia de functionare a conductelor eliberata de ISCIR ( numai in cazul in care in care categoria de retele se supune acestor norme )
Procesele verbale de admitere a receptiei preliminare a lucrarilor de constructii-montaj.
Procesele verbale privind efectuarea tuturor verificarilor,incercarilor si probelor precizate in Regulamentul privind receptia si punerea in functine a retelelor termice.
Dispozitiile de santier de inspectie si control ,procesele verbale incheiate de organele de control in perioda ulterioara receptiei preliminare.
Indicatiile scrise date de proiectant pentru buna functionare si exploatare a retelelor termice
Procesul verbal de receptie a punerii in functiune va contine concluziile comisiei de receptie cu privire la terminarea probelor si realizarea conditiilor normale pentru punerea in functiune ,precum si masurile ce se impun pentru asigurarea functionarii in conditiile proiectate si atingerea indicatorilor tehnico-economici aprobati la termene.

Rceptia finala
Rceptia finala a lucrarilor de constructii- montaj are loc la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor,care pentru retelele termice este de un an.La receptia finala comisia de receptie are sarcina de a verifica si a testa :
 Comportarea normala in exploatare ,in perioada de garantie a obiectivului receptionat ,inclusiv a lucrarilor aferente.
Efectuarea remedierii defectelor constatate la receptia preliminara sau aparute in perioada de garantie precum si calitatea lucrarilor de remediere.
In vederea receptiei finale a lucrarilor de constructii-montaj ,beneficiarul in prezenta executantului va executa urmatoarele verificari ,incercari si probe :
Functionarea instalatiilor de golire si drenaj
Functionarea suporturilor mobile si a compensatorilor
Functionarea vanelor
Functionarea instalatiilor de masura si electrice
Determinarea pierderilor de presiune
Determinarea pierderilor de caldura
Daca rezultatele arata ca instalatiile nu realizeaza performantele garantate beneficiarul va cere executantului remedierea defectiunilor. .
In vederea efectuarii receptiei finale beneficiarul si executantul trebuie sa prezinte comisiei urmatoarele documente :
Procesul verbal de admitere a recptiei preliminare pentru fiecare obiectcare este supus receptiei finale.
Comunicarile facute de beneficiar executantului in legatura cu comportarea lucrarilor in perioada de garantie si cu calitatea remedierilor efectuate in acest interval.
Cartea tehnica a constructiei pentru fiecare obiect.

Receptia definitiva
Receptia definitiva a retelelor termice se face dupa receptia finala a lucrarilor de constructii montaj a ultimului obiect cand se verifica in ansamblu si pe parti componente modul de comportare in exploatare a obiectivului.In cazul retelelor termice care constituie un singur obiect ,receptia definitiva poate coincide cu cea finala a lucrarilor de constructii-montaj.Receptia definitiva se efectueaza numai dupa reusita verificarilor,incercarilor si probelor prevazute in vederea receptiei finale a lucrarilor de constructii-montaj si dupa remedierea tuturor deficientelor semnalate in perioada de garantie de un an.In vederea receptiei definitive a retelelor termice beneficiarul va prezenta urmatoarele documente :
Procesul verbal de receptie a punerii in functiune
Procesul verbal de verificare a indicatorilor tehnico-economici aprobati in documentatiile de proiectare intocmit pe baza darilor de seama statistice si a altor documente din care sa rezulte valorile indicatorilor si datele de realizare efectiva a acestora.
Procese verbale cu rezultatele incercarilor retelelor termice effectuate in perioada de garantie de un an.
O nota cuprinzand observatiile beneficiarului de investitii cu privire la functionarea instalatiilor echipamentelor de la punerea in functiune pana la receptia definitiva

 
 
ABONARE
NEWSLETTER
© Copyright 2024 Instgat Srl. Toate drepturile rezervate